Plánované akce na rok 2018/2019

ZÁŘÍ

 • adaptace nových dětí
 • 11.9.2018 v MŠ od 16.00 hod. schůzka rodičů
 • Logopedická prevence s dětmi s NKS (s narušenou komunikační schopností) - v průběhu celého měsíce

 

ŘÍJEN

 • 5.10.2018 – „Sportovní školička“ 
 • 8.10.2018 – fotografování dětí -  p.Figarová
 • 12.10.2018 - „Sportovní školička“
 • 19.10.2018 – „Sportovní školička“
 • 26.10.2018 -  „Sportovní školička“
 • Logopedická prevence s dětmi s NKS

 

LISTOPAD

 • 2.11.2018 -„Sportovní školička“
 • 8.11.2018 – fotografování sérií PHOTODIENST
 • 9.11.2018 – „Sportovní školička“
 • 16.11.2018 -  „Sportovní školička“
 • 23.11.2018  - „Sportovní školička“
 • 27.11.2018 – „O vykutáleném štěstí“ – divadlo Matýsek
 • 30.11.2018 - „Sportovní školička“
 • Logopedická prevence – s dětmi s NKS

 

Prosinec

 • 1.12.2018 – „Sportovní školička“
 • 5.12.2018 – „Mikulášská nadílka“
 • 7.12.2018 – „Sportovní školička“
 • 11.12.2018 - nadílka dárečků u vánočního stromečku
 • 17.12.2018 - vánoční besídka ve třídě „Hvězdiček“
 • 19.12.2018 – vánoční besídka ve třídě „Sluníček“
 • Logopedická prevence – s dětmi s NKS

 

LEDEN

 • 8. 1. 2019 návštěva supervizora SPC
 • 9. 1. 2019 Kouzelnické představení
 • Logopedická prevence – s dětmi s NKS

 

ÚNOR

 • 6. 2. 2019 zahájení předplavecké výuky
 • 13. 2. 2019 předplavecká výuka
 • 20. 2. 2019 předplavecká výuka
 • 27. 2. 2019 předplavecká výuka
 • Logopedická prevence – s dětmi s NKS

 

BŘEZEN

 • 6. 3. 2019 předplavecká výuka
 • 13. 3. 2019 předplavecká výuka
 • 18. 3. 2019 fotografování dětí PHOTODIENST
 • 20. 3. 2019 předplavecká výuka
 • 27. 3. 2019 předplavecká výuka
 • Logopedická prevence – s dětmi s NKS

 

DUBEN

 • 3. 4. 2019 předplavecká výuka
 • 10. 4. 2019 ukončení předplavecké výuky
 • Logopedická prevence – s dětmi s NKS

 

KVĚTEN

 • 2. 5. 2019 zápis do MŠ
 • besídka k svátku maminek - Hvězdičky
 •  besídka k svátku maminek - Sluníčka
 • Logopedická prevence – s dětmi s NKS

 

ČERVEN

 • 6. 6. 2019 divadlo v MŠ - "O Sněhurce"
 • zahradní slavnost - "Loučení se školáky"
 • Logopedická prevence – s dětmi s NKS