Úvod

Mateřská škola je umístěna ve středu města. Kapacita školy je 56 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. Dvě třídy jsou věkově smíšené a do třetí jsou zařazeny pouze nejstarší děti, které jdou od září do základní školy. Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje nejen individuálním potřebám dětí, ale i jejich vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám, respektuje je. Dítě se musí cítit v mateřské škole spokojené a v bezpečí, teprve pak se může efektivně učit.

Velkou prioritou mateřské školy je pěkně vybavená školní zahrada, která je perfektně umístěná za budovou školy daleko od silničního provozu. Vybudovaný dlážděný chodník je využíván pro jízdu na koloběžkách a traktorech. Pružinové houpačky a kreslící tabule vhodně doplňují ráz školní zahrady, kde děti za pěkného počasí tráví volný čas v dopoledních i odpoledních hodinách.Na školní zahradě máme také zahradní domek k ukládání hraček, dvě dřevěná auta, trojkoš na košíkovou, prohazovadlo, dvojitou nerezovou skluzavku, dřevěný autobus, dva dřevěné domečky a čtyři stolky s lavičkami, které využíváme k hrám, kreslení i stolování. 

V letním období je velkou výhodou zastřešené pískoviště, kde mají děti možnost se schovat před sluncem nebo deštěm.